Vítejte na stránkách Nadačního fondu Loďka

Děti s život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním potřebují komplexní přístup a multidisciplinární péči zaměřenou nejen na vlastní onemocnění, ale také na kvalitu života, kterou závažná nemoc podstatně zhoršuje. Onemocnění nemá vážné důsledky pouze pro samotného pacienta, ale přináší těžkosti i celé jeho rodině. Rodiny se často nacházejí ve velmi tíživé situaci po stránce zdravotní, ale také psychické, sociální a ekonomické. Pro pomoc dětským pacientům a jejich rodinám jsme se proto rozhodly založit tento nadační fond.

Kdo jsme

Tento nadační fond založilo několik maminek bývalých dětských pacientů, a to jak přeživších, tak i těch, kteří to štěstí neměli. Rády bychom předaly naše zkušenosti ostatním a pomohly jim tak v jejich nelehkém životním období. Mezi námi je například zkušená odbornice na danou problematiku paliativní péče, pro ekonomické zajištění specialistka zabývající se neziskovými organizacemi a samozřejmě úzce spolupracujeme s lékaři z dětského paliativního týmu z FN Motol.

Klára Fischerová
zakladatelka a předsedkyně správní rady
Dana Ipserová
zakladatelka a revizorka
Marcela Hložánková
místopředsedkyně správní rady

Kde pomáháme

Nadační fond Loďka financoval ze svých zdrojů vybavení konzultovny pro dětský paliativní tým v dětské fakultní nemocnici v Motole.