Akční granty - Posílení neziskových organizací

V rámci programu Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací  proběhl v období od 1.1.2022 do 30.11.2022 projekt Digitalizace nadačního fondu Loďka pod číslem projektu 62500-2021-004-AG5-0074, který zajistil IT program pro Dětský podpůrný tým FN Motol.

Cílem projektu je vytvoření aplikace a databáze, ve kterém bude NF Loďka efektivně evidovat kontakty na poskytovatele ošetřovatelské a podpůrné péče napříč ČR. Tím dojde k urychlení péče o klienty dětského podpůrného týmu, který se věnuje závažně nemocným dětem a jejich rodinám.  Jednoduchý přístup k informacím zajistí plynulou a časnou pomoc. Zajištění profesionální opory v domácím prostředí zajistí potřebné bezpečí v náročné životní situaci. Projekt přispěje k plynulému přechodu do domácí péče. Umožní dětem proces odcházení strávit v domácím prostředí za účasti pracovníků mobilních hospiců a ostatních podpůrných organizací v daném regionu.

Začátkem roku proběhly první schůzky s mezi členy NF Loďka, členy DPT a dodavatelem programu. Zahájil se sběr dat a na základě požadavků byla zahájena tvorba IT programu. V listopadu byl program představen členům týmu.

Díky programu „s odvahou“ mohou profesionálové dětského podpůrného týmu dodávat tolik potřebnou odvahu a jistotu rodinám, které mají v péči. Rodiče díky programu, dostanou  časné a přehledné informace, které jim usnadní náročné rozhodování.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Program je financován z Fondů EHP a Norska.