Další strategické plánování dětského podpůrného týmu FN Motol

Díky naši podpoře mohlo proběhnout podzimní strategické plánování Týmu dětské podpůrné péče. Jako tradičně členové týmu věnovali svůj volný čas a dva dny vymýšleli, jak lze zlepšit přímou péči o pacienty a jejich rodiny.

Z intenzivního pobytu vzešla řada podnětů a plánů. Akci jsme podpořily zajištěním prostoru a občerstvení, aby lékaři, sestry, psychologové, sociální pracovnice a všichni zúčastnění mohli plně využít čas k plodným přednáškám a diskuzím.