NFL vzdělávání

Jedním z našich cílů je pomoci ke kvalitní péči, kterou mohou zajistit jen empatičtí a paliativně vzdělaní profesionálové.

Proto jsme opět v podzimních měsících umožnili novým lékařům, sestřičkám a psychologům absolvování kurzů. ICPCN, Perinatální paliativní péče a dalšího potřebného vzdělání.