Pomáháme: Nová konzultovna pro dětský paliativní tým

Nadační fond Loďka financoval ze svých zdrojů vybavení konzultovny pro dětský paliativní tým v dětské fakultní nemocnici v Motole.