Strategické plánování dětského podpůrného týmu FN Motol

Ve dnech 21.4. – 22.4. 2023 proběhlo další strategické plánování dětského podpůrného týmu FN Motol. Specialisté již  po 10. věnovali dva dny  ze svého volného času, aby řešili jak nejlépe doprovázet rodiny těžce nemocných dětí.

Výstupem setkání jsou nové podněty a postupy péče o rodiny, nemocné děti, ale i o personál.  Prostor k celodenním setkáním poskytla mateřská školka v blízkosti Fakultní nemocnice. Nadační fond Loďka mohl podpořit akci a podílet se na plánování některých provozních úkolů.