VI. konference dětské péče v Litomyšli

V listopadu proběhla VI. konference dětské péče v Litomyšli. Dětský tým podpůrné péče měl na konferenci hned 4 přednášející plus garanta bloku „Péče o pacienty“ MUDr.Hrdličkovou. Všichni byli excelentní.

Rádi jsme dopřáli účast na této akci i nepřednášejícím členům týmu. Věříme, že zajímavé přednášky obohatí praxi všech profesí v týmu.