Koncepční víkend DPL.

Koncepční víkend DPL Několikrát ročně věnují členové dětského paliativního týmu svůj volný čas k řešení pracovních záležitosti na které není v přímé péči prostor. Nadační fond se snaží alespoň částečně přispět a zajistit příjemné podmínky.  Při listopadovém strategickém plánování to bylo například zajištěním obědu a občerstvení.